Ritningar i 2D och 3D

En grundlig planering bäddar för enkel implementering och ibruktagande. CJ Services designteam har åratal av erfarenhet inom området.

Vi utvecklar och implementerar system och individuella komponenter till projekt av varierande storlek. Vi kan utveckla ditt system från grunden eller komplettera ditt redan befintliga system med helt skräddarsydda komponentlösningar.

Dessutom kan du vända dig till oss i frågor gällande optimering- och förbättringsförslag. Under design-fasen har vi tät kundkontakt med dig för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. Eller så sköter vi allt på egen hand. Du väljer!

Helhetslösningar

Är du i behov av en helhetslösning? Vi tar gärna hand om hela processen från planering till konstruktion och implementering. Oavsett om det gäller hydrauliska, pneumatiska eller renodlat mekaniska lösningar så genomför vi arbetet med van hand och lång erfarenhet som stöd.

Våra designers använder sig av IronCAD och kan exportera filerna i de flesta tänkbara format. Vi kan framställa ritningar både i 2D och 3D. Du väljer själv ifall du nöjer dig med enbart ritningar, men vi rekommenderar att använda CJ Service även för att tillverka och implementera designen.

Investeringar som ger besparingar

Efter att vi har installerat dina komponenter för vi in arbetet som en post i vårt förebyggande system. Med hjälp av systemet kan vi hålla koll på när det är dags att underhålla dina komponenter eller maskineri nästa gång. På så sätt kan vi utföra förebyggande service och du slipper längre pauser i produktionen. Dessutom lagerhåller vi dina mest kritiska delar ifall några överraskningar skulle uppstå.

Förutom kostnadsbesparingar ger detta dig även möjlighet att ha koll på vad maskinerna kostar att underhålla på årsbasis. Som kund har du fri tillgång till vår information och kan använda den som stöd för att ta olika finansiella beslut.